Køb nu – betal senere

Køb nu, betal senere – det er der mange webshops, der tilbyder. Det betyder, at du kan skubbe hele eller dele af betalingen af dit køb, til du måske har bedre råd eller splitte beløbet op i flere dele. Her på siden kan du finde de webshops, der lader dig købe på kredit eller på afbetaling.

Når du køber på kredit eller på afbetaling, kan du erhverve dig det, som du har brug for nu, uden at du har hele eller bare noget af beløbet. Du behøver altså ikke vente på, at du har pengene, før du kan købe. Og det er der flere webshops, der giver dig mulighed for.

Par der shopper online

Køb nu og betal senere i disse danske webshops

Luksusbaby.dkKids-world.dkLoukrudt.dkUgleunger.dkMinijacobi.dkSmartkidz.dkOvellie.dkMammashop.dkNaturebaby.dkAbeungen.dkLillepip.dkBuump.comMinegenverden.dkMembantu.dk

Hvad betyder køb nu, betal senere?

Overordnet set er der tre måder, hvorpå du kan skubbe hele eller dele af betalingen.

  • Køb på kredit – skubbe hele betalingen foran dig
  • Køb på afbetaling – dele beløbet op i rater, der afdrages
  • Købe på konto – få alle indkøb samlet på en faktura

Køb på kredit

Der er flere måder, du kan købe på kredit på. Når du køber på kredit, er det sædvanligvis hele betalingen, du venter med at betale.

Nogle webshops tilbyder, at du kan købe med faktura. Det betyder, at du ikke skal betale, når du køber, men først betale inden for en eller anden nærmere fastsat betalingsfrist – oftest 30 dage, men det afhænger af webshoppen.

Du kan også købe på kredit, hvis du betaler med børnepengekredit. Du lægger ganske enkelt din bestilling, men pengene bliver først trukket, næste gang der kommer børnepenge – eller næste gang igen, det afhænger af webshoppens betingelser. Denne betalingsform kan naturligvis kun benyttes af børnefamilier.

På samme måde kan du også vente med at betale, til du får løn. Lægger du en ordre på et eller andet tidspunkt fra den 1. i måneden, bliver beløbet først trukket på din konto den sidste bankdag i samme måned.

Køb på afbetaling

Når du køber på afbetaling, bliver beløbet delt op i månedlige rater. Hvor mange måneder afhænger bl.a. af betalingsudbyderen og beløbets størrelse.

Nogle gange skal du lægge en udbetaling samtidig med købet, og så bliver resten af betalingen delt op i månedlige rater. Det fungerer lidt ligesom, hvis du optager et lån – her lægger du dog ikke en udbetaling. Der opkræves renter af den del, der ikke bliver betalt ved købet, og der kan også være diverse gebyrer.

Køb på konto

At købe på konto er lidt en blanding af at købe på kredit og købe på afbetaling. Du ”låner” pengene af en betalingsudbyder, som ViaBill, Klarna osv., som betaler webshoppen for dit køb, hvorefter du skal betale betalingsudbyderen tilbage efter et eller andet nærmere angivet tidsrum.

Oftest er der en grænse for, hvor stort et beløb du kan skylde. Hos nogle udbydere skal du betale hele beløbet, hos andre kan du afdrage.

På den måde kan du købe ind i flere forskellige webshops, men får en samlet gæld, så du ikke skal gå og huske på, hvem og hvor meget der bliver hævet på din konto i næste måned, eller når børnepengene går ind osv.

Til gengæld skal du huske at betale, for ellers kommer du – ligesom ved et hvilket som helst andet lån – til at betale gebyrer og renter.

Fordele og ulemper ved at købe nu og betale senere

Uanset hvilken betalingsløsning du vælger, er der både fordele og ulemper. Fordelene er måske indlysende for de fleste. Det er jo, at du kan få, det du ønsker dig eller har behov for nu og her, selvom du ikke har råd. Men der er også nogle andre fordele – for ellers kunne du jo bare optage et lån.

Fordele

  • Mere luft i økonomien – ved at dele en stor betaling op i mindre beløb bliver det mere spiseligt. For selvom du måske ikke kan betale hele beløbet, kan det jo sagtens være, at du kan undvære et mindre beløb hver måned i en periode. Eller hvis du kan udskyde betalingen, til lønnen eller børnepenge er gået ind.
  • Det er billigt – selvom det kan koste renter at købe på afbetaling, og det kan koste et gebyr at købe både på afbetaling og kredit, så er det stadig oftest billigere end at optage et lån.
  • Det er nemt – du skal ikke vente på at pengene bliver overført, ligesom hvis du optager et lån online eller i banken.

Ulemper

  • Det kan blive dyrt – det vil i de fleste tilfælde være billigere at betale med det samme, fordi du ikke skal betale hverken renter eller gebyrer. Dog er der i nogle få tilfælde, hvor du ikke skal betale noget.
  • Det kan blive uoverskueligt – hvis du køber på kredit eller afbetaling flere steder, kan det blive uoverskueligt, medmindre du køber på konto hos en betalingsudbyder, hvor alle beløb bliver samlet på en faktura.
  • Du kan havne i ”luksusfælden” – når du ikke skal betale med det samme, kan det være fristende at købe mere, end du har råd til. Og kan du ikke betale, ryger der flere gebyrer og renter på, og beløbet kan ende med at blive sendt til inkasso.

Husk altid at læse betingelserne grundigt igennem, når du benytter dig af ’køb nu, betal senere’-tilbud.

Copyright 2024 - Pilanto Aps